MENU:   Startpagina   Boek: "Jongens" (2002)   Boek: "Jaarringen" (2004)    Boek: "Deventer" 1 (2004) en 2 (2006)   Ludgerusdag 2005   In de media...   Foto's   Bestel info    Met dank aan 

 

JONGENS VAN HET INTERNAAT

1959, 1 september: vanuit vele delen van Nederland melden zich zo'n 240 kwekelingen bij de Poort van de Sint Ludgerus kweekschool in Hilversum voor een nieuw studiejaar. Onder hen 48 eerstejaars die huis en haard verlieten om vijf jaar op het internaat de opleiding tot onderwijzer te volgen.

De ontgroening is verrassend  en heeft tot gevolg dat er al vanaf de eerste weken een hechte band binnen de nieuwe klas ontstaat. Die eenheid in de groep is nodig om je binnen het internaat staande te houden. Je leeft, woont, eet en studeert met elkaar en naast de vele plezierige momenten zijn er de ogenblikken van twijfel en de problemen die het internaatsleven met zich meebrengt.

De auteur van "Jongens van het internaat" heeft het zelf aan den lijve ondervonden. Hij beschrijft op eerlijke en indringende wijze het dagelijks leven op de kweekschool, de omgang met medeleerlingen, fraters en leerkrachten, de buitenschoolse activiteiten, toneel en muziek, de eerste verliefdheden en alles wat er in die periode de revue passeerde.

Hoogtepunten zijn de verrassende wisseling van het directoraat (1960), de dansperikelen (1962), benoeming van een nieuwe rector (1962), de feestelijke opening van de nieuwe Verrijzeniskerk (1962), de viering van het 40-jarig jubileum van de heer Oomes (1963) met het openluchtspel en de optredens met de schoolband.

Het boek is geschreven in de stijl van een dagboekroman en alle gebeurtenissen zijn gebaseerd op een log/dagboek dat de auteur in zijn kweekschooljaren heeft bijgehouden. Het boek is tevens voorzien van zo'n zestig foto's uit die internaattijd.

 

 

REACTIES OP HET BOEK "JONGENS VAN HET INTERNAAT"


• “Ik ben volop aan het lezen. Er is meer gebeurd dan waar ik weet van had. Misschien was ik in die tijd nog niet zo erg wakker..”
• “Hoewel ik van een latere lichting ben, was de herkenbaarheid groot…”
• “Het eerste jaar met 48 jongens op een slaapzaal, Polycarpus, rondo’s en zoveel andere herinneringen. Ik heb ze gezocht in jouw boek en gevonden…” 
• “Ik kijk met veel plezier op mijn jaren op de Ludgerus terug. Ook voor mij was het een confrontatie met een nieuwe wereld en ik denk dat ik sterk ben gevormd door de leraren en..de vrienden van de kweekschool van toen.”
• “Ik wil je bedanken voor de moed die je getoond hebt om met de gegevens uit je dagboek dit boek te schrijven. Je hebt bij mij vele deurtjes in mijn geheugen geopend: heerlijk om weer terug te gaan naar die 5 jaren Ludgerus.”
• “Als ik de foto van de omslag bekijk, komt er steeds weer een naam van iemand naar boven..”
• “Het boek leest gemakkelijk en tijdens het lezen ga je echt weer terug in de tijd. Ik kan de illusie hebben dat ik er weer jong van word, maar dat blijft bij een illusie.”
• “Je boek heeft nogal wat opgeroepen, in die zin dat mijn herinneringen geactiveerd zijn en dat proces loopt nog steeds door. Het idee van een vervolgboek lijkt mij fantastisch en ik wil je graag behulpzaam zijn…”
• “Een knap stukje journalistiek. Je wordt weer eens geconfronteerd met een periode uit je leven die volkomen haaks staat op de tijd van nu..”
• “Geweldig! Nu kan ik eindelijk iemand laten lezen hoe het er op een internaat aan toe ging. Vertellen en uitleggen is me nooit gelukt !
• “Dank voor de toezending van je boek. Met erg veel plezier hebben we allebei het boek gelezen en dat ook nog zoals dat heet “in één adem”.Veel herinnering uiteraard bij H. maar ook voor mij zijn situaties en namen bekend. Je beschrijft de Hilversumse jaren nuchter, oprecht en met de nodige humor. Een kostelijk boek. Onze complimenten!
• Tot slot de reactie van frater Hilarius:
Kunst: muziek, dans, film, toneel, beeldhouwen, architectuur, schilderen, proza en poëzie artistieke pogingen om ’t ongrijpbare in beeld, beweging, klank en kleur te vangen en over te dragen. Kunstvormen als verpakking van het onzegbare, gebaren en woorden als gebrekkige pogingen om onszelf aan de ander te tonen wie we zijn, wat er in ons leeft.
Luisteren achter de woorden, kijken achter de gebaren: een ware levenskunst.

 

FOTO' S

Hieronder komen een aantal van de in het boek opgenomen foto's voorbij in de diaserie(totaal staan er in het boek circa 65 foto's). Door op de foto te klikken wordt hij in een apart scherm groter getoond en kun je hem eventueel downloaden. De foto's in het boek zijn scherper dan hier op de website is te zien.