MENU:   Startpagina   Boek: "Jongens" (2002)   Boek: "Jaarringen" (2004)    Boek: "Deventer" 1 (2004) en 2 (2006)   Ludgerusdag 2005   In de media...   Foto's   Bestel info    Met dank aan 

BESTEL INFORMATIE

DE BOEKEN
De boeken zijn te bestellen door het geld over te maken op girorekening NL38 INGB 0003 3869 64 t.n.v. M.Th.M. Overvelde te Zutphen onder vermelding van de naam van het gewenste boek: "Jongens van het internaat" en/of "Jaarringen". Neem vooraf wel even contact op via e-mail (rienovervelde@gmail.com) of per telefoon 0575 524 734 en laat uw adres achter. Na ontvangst van het bedrag wordt het boek of worden de boeken toegezonden via PostNL.

Eerste druk augustus 2002
ISBN 90-806692-1-0
NUGI 321
16,50 (incl. verzendkosten)
Eerste druk september 2004
ISBN 90 806692-2-9
NUGI 800 / 641
9,75 (incl. verzendkosten)
Eerste druk december 2004
ISBN  90-72778-05-7

Verkrijgbaar via de boekhandel / uitgeverij Evenboer
Eerste druk 2006 
ISBN-10: 90-72778-08-1 
ISBN-13: 978-9072778-08-6
 
Verkrijgbaar via de boekhandel / uitgeverij Evenboer


CORRESPONDENTIEADRES
Rien Overvelde
Vierakkersestraatweg 10
7207 DH  Zutphen
T 0575 524 734
E rienovervelde@gmail.com